ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Μία κράτηση είναι έγκυρη εφόσον ο πελάτης καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό μας περίπου το 30% του συνολικού ποσού της κράτησής του εντός το χρονικό περιθώριο που θα αναγράφεται και θα λάβει μέσω e-mail (συνήθως εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία κράτησης)
 2. Η κράτηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον ακριβή αριθμό ατόμων για τον οποίο ο επισκέπτης έλαβε την επιβεβαίωση της κράτησής του μέσω e-mail.
 3. Ο πελάτης εξοφλεί το υπόλοιπο ποσό της κράτησής του κατά την άφιξή του σε μετρητά (δεν παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής μέσω κάρτας)
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης 90 ή και περισσότερων ημερών πριν την άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται ως ακυρωτικά την προκαταβολή που έχει καταθέσει και είναι μη επιστρεπτέα.
 5. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 60 ημερών πριν την άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται ως ακυρωτικά την προκαταβολή που έχει καταθέσει όπως και το 50% του υπόλοιπου ποσού της κράτησής του και είναι μη επιστρεπτέα.
 6. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 30 ημερών πριν την άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται ως ακυρωτικά την προκαταβολή που έχει καταθέσει όπως και το 100% του υπόλοιπου ποσού της κράτησής του και είναι μη επιστρεπτέα.
 7. Ο πελάτης παραλαμβάνει το κατάλυμα καθαρό και προσεγμένο και οφείλει να το παραδώσει σε καλή κατάσταση κατά την αναχώρησή του. (σκουπίδια απομακρύνονται από τον πελάτη) για τυχόν ζημιές ο πελάτης επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου τα έξοδα αυτά.
 8. Καμία κράτηση δεν είναι έγκυρη αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση μέσω e-mail.
 9. Ο πελάτης λαμβάνει μετέπειτα της επικοινωνίας του μαζί μας, απάντηση – προσφορά εντός 24 ωρών μέσω e-mail όπου αναγράφονται όλες οι πληροφορίες του καταλύματος που τον ενδιαφέρει όπως και η συνολική τιμή προσφοράς.
 10. Καμία προσφορά δεν δεσμεύεται με κράτηση εφόσον ο επισκέπτης δεν έχει καταβάλει το ποσό προκαταβολής που θα του ζητηθεί.
 11. Αφίξεις επισκεπτών χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με e-mail επιβεβαίωσης και χωρίς καταβολή προκαταβολής δεν καθιστά επιβεβαιωμένη κράτηση.